นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

รูปแบบการสมัครเข้าร่วมงาน

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน พร้อมอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ได้รับ package) หรือท่านสามารถลงทะเบียนแบบ Walk-in (ไม่ได้รับ package)

-->