นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA
>
Amarin Lagoon Hotel
52/299 Praongkhao Rd., Muang, Phitsanulok 65000 Thailand Tel : (66) 055-220-999
Fax : (66) 055-220-944 E-mail : front@amarinlagoonhotel.com
Website: http://www.amarinlagoonhotel.com/
Deluxe US $0
Number of Room: 0
>
BoonMe Heritage
BoonMe Heritage
Tel.089-7087801, 094-6023232, 055-983323-5
Website: http://www.boonmehotel.com/
Deluxe US $0
Number of Room: 0
>
Kresident Hotel
199 Moo 7, Tambon Thapo, Amphur Muang, Phitsanulok, Thailand 65000
Tel: +(66-55) 227 484 , +(66-55) 227 485
Website: -
Deluxe US $0
Number of Room: 0
>
Dragon River Avenue
27/54 Akatodsarod Street, A.Muang, Phitsanulok 65000
Tel: +(66-87) 475 1440
Website: http://www.dragonriver-avenue.com
Deluxe US $0
Number of Room: 0
>
Topland Hotel & Convention Centre
68/33 Akathodsarod St., Muang, Phitsanulok, 65000 Phitsanulok, Thailand
Tel: +(66-55) 247 800
Website: http://www.toplandhotel.com
Deluxe US $0
Number of Room: 0
>
The Grand Riverside Hotel
59 Praroung Road, Muang, 65000 Phitsanulok, Thailand
Tel: +(66-55) 248 333
Website: http://www.tgrhotel.com
Deluxe US $0
Number of Room: 0
>
Pattara Resort & Spa
349/40 Chaiyanupap Rd. Muang, 65000 Phitsanulok, Thailand
Tel: +(66-55) 282 966
Website: http://www.pattararesort.com
Deluxe US $0
Number of Room: 0
>
Ayara Grand Palace Hotel
99/5 Wisutkasat Road, Nai Muang, Muang, 65000 Phitsanulok, Thailand
Tel: +(66-55) 909 999
Website: http://ayaragrandpalacehotel.com
Deluxe US $0
Number of Room: 0