นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA
image01
image02
image03
image04

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERAลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ได้รับ package) หรือท่านสามารถลงทะเบียนแบบ Walk-in (ไม่ได้รับ package)