นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU Research and Innovation Towards Sustained Society

กรุณาส่งสลิปโอนเงิน


  • ผู้สมัครสามารถ "Login" เข้าระบบแล้ว upload หลักฐานการโอนเงินได้ที่เมนู "ส่งหลักฐานการโอนเงิน"
  • ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น