นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU Research and Innovation Towards Sustained Society

image01
image01

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU Research and Innovation Towards Sustained Society

image01

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน พร้อมอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัคร
ท่านที่ลงทะเบียนและ Upload ผลงานเข้าระบบมาแล้ว หากต้องการแก้ไขผลงาน สามารถ login เข้ามาเพื่อ Upload ผลงานใหม่เข้ามาได้ ไฟล์ใหม่จะไปแทนที่ไฟล์เก่าโดยอัตโนมัติ จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2562 (ก่อนเที่ยงคืน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ได้รับ package) หรือท่านสามารถลงทะเบียนแบบ Walk-in (ไม่ได้รับ package)